Ανακοίνωση για το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της διαδικασίας έκδοσης και απονομής των συντάξεων

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από πρόσφατη συνέντευξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη,την προαναγγελία ιδιωτικοποίησης της διαδικασίας έκδοσης και απονομής των συντάξεων. Πιο συγκεκριμένα, στη συνέντευξη ανέφερε ότι «πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές θα μπορούν να διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης και να εκδίδουν σχετική βεβαίωση, την ύπαρξη ή μη οφειλόμενων εισφορών του ασφαλισμένου, αλλά και να εκδίδουν απόφαση προσωρινής κύριας σύνταξης ή και οριστικής σύνταξης, κύριας και επικουρικής. Εφόσον είναι πιστοποιημένοι, θα μπορούν να ασχοληθούν τόσο με τις εκκρεμείς αιτήσεις όσο και με τις νέες που θα υποβάλλονται εφεξής» (εφημερίδα Καθημερινή, 21.3.2021). Σχετικά με τη συγκεκριμένη υπουργική εξαγγελία, τo ΔΣ της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ επισημαίνει τα εξής:

1. Η κοινωνική ασφάλιση ανήκει στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Η υποχρέωση και η αρμοδιότητα του κράτους να διασφαλίζει το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα όσο και σε διεθνή και ευρωπαϊκά νομικά κείμενα. Το Σύνταγμα στο άρθρο 22 παρ.5 αναφέρει ότι «το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει». Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (ΟΗΕ, 1966) αναφέρει στο άρθρο 9 ότι τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε προσώπου για την κοινωνική ασφάλεια συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών ασφαλίσεων. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Συμβούλιο της Ευρώπης, 1996), τον οποίο έχει επικυρώσει και η Ελλάδα, τα κράτη αναλαμβάνουν να καθιερώνουν ή να διατηρούν σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και να καταβάλλουν προσπάθειες σταδιακής ανέλιξης του σε υψηλότερο επίπεδο. Τέλος, στο άρθρο 34 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ότι «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε περιπτώσεις όπως η μητρότητα, η ασθένεια, το εργατικό ατύχημα, η εξάρτηση ή το γήρας καθώς και σε περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές».

2. Η επιλογή της ανάθεσης της έκδοσης των συντάξεων σε ιδιώτες δεν είναι τυχαία. Η συγκεκριμένη εξαγγελία αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην σχεδιασμένη εκχώρηση λειτουργιών και υπηρεσιών του στενού πυρήνα της δημόσιας διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις παραχωρεί σε φορείς του ιδιωτικού τομέα τη δυνατότητα να ασκούν τη παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση των δημοσίων έργων (άρθρο 57 του ν.4782/2021). Φαίνεται πως η διαδικασία «ανάπτυξης» περνάει μέσα από την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα και όχι μέσα από νέες παραγωγικές επενδύσεις.

3. Σοβαρά ερωτήματα τίθενται και για τα εχέγγυα που μπορεί να προσφέρει η εξαγγελθείσα διαδικασία, ασχέτως των προϋποθέσεων που μπορεί να θέσει το υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από θεμελιώδεις αρχές όπως η νομιμότητα, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, η αμεροληψία και η ισότητα που διέπουν και νομιμοποιούν τη δράση τους. Αυτή η δέσμευση αποτελεί την εγγύηση για την διαφανή και αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου τους. Αντίθετα, στη λύση που προτείνεται αφενός δε διασφαλίζεται η ταχύτητα έκδοσης των συντάξεων αφετέρου δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τη προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και του δημοσίου συμφέροντος.

4. Η ανάθεση της επίλυσης του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων σε ιδιωτικούς φορείς οδηγεί στην απαξίωση αφενός των δημοσίων υπαλλήλων αφετέρου των διαδικασιών επαγγελματικής στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης.

5. Το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων αναδεικνύει την ανάγκη για άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθώς και για επενδύσεις εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων και ανανέωσης των τεχνολογικού εξοπλισμού. Την ίδια στιγμή που διαπιστώνονται με δραματικό τρόπο αυτές οι ελλείψεις, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στον τομέα της Υγείας, η κυβέρνηση επιλέγει να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό προσλαμβάνοντας χίλιους (1000) επαγγελματίες οπλίτες.

6. Στις εξαγγελίες δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά στο κόστος, στο φορέα πιστοποίησης καθώς και στη διαδικασία και τα κριτήρια με τα οποία θα πιστοποιούνται οι λογιστές και οι δικηγόροι. Υπό αυτό το πρίσμα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μία νέα εστία πελατειακών σχέσεων, ευνοιοκρατίας και σπατάλης δημοσίου χρήματος.

Στηρίζουμε τον δημόσιο και αναδιανεμητικό χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης και, σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση στελέχωση των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να ανταπεξέλθει ο οργανισμός στο σημαντικό έργο ευθύνης του, αντί να προβαίνει σε εξαγγελίες για εκχώρηση δημόσιων αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. Είναι καιρός το σθένος και η αποτελεσματικότητα που επιδεικνύεται από την Κυβέρνηση για την προστασία των συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα να είναι ανάλογα και για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική ασφάλιση και η εργασία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)