Ανακοίνωση εφορευτικής επιτροπής για εκλογική διαδικασία