Μετάφραση Έκθεσης ΟΟΣΑ από απόφοιτους ΕΣΔΔ-ΕΣΤΑ

Η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, για πρώτη φορά στην ιστορία της, σύναψε με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σύμφωνο συνεργασίας βάσει του οποίου ανέλαβε τη μετάφραση, στα ελληνικά, της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ελληνική Κεντρική Διοίκηση για το 2011.

Η εν λόγω Έκθεση δημοσιεύτηκε στις 2.12.2011 από τον ΟΟΣΑ ενώ η πρώτη της πανελλήνια δημοσίευση πραγματοποιήθηκε μέσω του ιστότοπου της ΕΝΑΠ στις 8.12.2011. Στο σχετικό ηλεκτρονικό άρθρο της 8.12.2011, η ΕΝΑΠ παρατηρεί ότι “είναι άκρως ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα αυτής (της Έκθεσης) ιδίως για τη συμμετοχή του πολιτικού στοιχείου στη Διοίκηση” γεγονός που υποδεικνύει σαφώς σχέσεις εξάρτησης της Διοίκησης από το ισχύον πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα με πηγές της ΕΝΑΠ, η Έκθεση αυτή είχε παραληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση, από την 21 Οκτωβρίου 2011 αλλά η τελευταία απέφευγε τεχνηέντως να την ανακοινώσει!

Η Έκθεση, η οποία αποτελεί ανάλυση πραγματικών δεδομένων από τα στοιχεία που περισυνέλεξαν οι ομάδες καταγραφής του ελληνικού δημοσίου που σχηματίστηκαν μέσα στο 2011 -κατά κύριο λόγο από απόφοιτους ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ-, εντοπίζει ορισμένες από τις σημαντικότερες δυσλειτουργίες της ελληνικής Κεντρικής Διοίκησης και προτείνει σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Την μετάφραση της Έκθεσης, που επιμελήθηκε το ΔΣ της ΕΝΑΠ και την οποία έφερε εις πέρας συγκροτηθείσα μεταφραστική ομάδα από απόφοιτους ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ, μπορεί έκαστος να τη βρει στον ιστότοπο OECD iLibrary και ειδικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews_9789264179158-el

 

ΕΝΑΠ

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)