Διαγωνισμός για 80 σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης