Συμμετοχή Ένωσης σε Σύμπραξη για Διεκδίκηση Κοινοτικού Προγράμματος