Κείμενο Διαμαρτυρίας Αποφοίτων για τη Μελέτη για το Μισθολόγιο

 

Αποστέλλουμε το e-mail του συναδέλφου Νίκου Ζαρταμόπουλου με συνημμένο κείμενο διαμαρτυρίας για τη Μελέτη της Ένωσης για το Μισθολόγιο του Δημοσίου
που φέρει τα ονόματα 19 αποφοίτων.
Οι δίαυλοι επικοινωνίας της Ένωσης παραμένουν θεσμικά ανοικτοί για τις απόψεις κάθε αποφοίτου.
Ωστόσο, της αποστολής στο e-mail του ΔΣ, προηγήθηκε ανάρτησή του στο Facebook και σε blog.
Η διατήρηση της ενότητας, πέραν των αναπόφευκτων αντιθέσεων για τόσο επίμαχα θέματα, είναι προτεραιότητα για το ΔΣ.

Για το ΔΣ,
ΜΚ

De : Nikos Zartamopoulos <nikzart@yahoo.fr>
À : ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ <ds.enap1@gmail.com>
Envoyé le : Lun 28 mars 2011, 15h 30min 11s
Objet : ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Προς το Δ.Σ. της ΕΝΑΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλω κείμενο διαμαρτυρίας 19 αποφοίτων της Σχολής μας σχετικά με την πρόσφατη θέση που πήρε το Δ.Σ. για το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Στο κείμενο διατυπώνεται αίτημα για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να συζητηθεί το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει.
Εκ μέρους όσων υπογράφουν σας παρακαλώ να προωθήσετε άμεσα το κείμενο προς όλους τους απόφοιτους και μέλη της Ένωσης και να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας για έκτακτη Γ.Σ.

Νίκος Ζαρταμόπουλος

ΙΣΤ’ εκπ. σειρά


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)