Κείμενο Διαμαρτυρίας Αποφοίτων για τη Μελέτη για το Μισθολόγιο