Νέα, για Διεξαγωγή του Διαγωνισμού των Εθνικών Σχολών τον Απρίλιο (2007)