25 χρόνια ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ιδρύθηκε το 1983 με ευρεία διακομματική συναίνεση και με στόχο τη δημιουργία ενός σώματος αξιοκρατικά επιλεγμένων δημοσίων λειτουργών με υψηλά προσόντα. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ιδρυτικού νόμου 1388/1983 σκοπός ήταν η δημιουργία στελεχών “που να διαθέτουν ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και νέο πνεύμα προσέγγισης των προβλημάτων, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό των μέσων και των μεθόδων διοίκησης”. Το υψηλό επίπεδο και το κύρος του εισαγωγικού διαγωνισμού αποτέλεσαν σε όλη τη δεκαετία του ‘80 την “ασπίδα” για το θεσμό και τους εντασσόμενους στη διοίκηση απόφοιτους, αλλά και τον οδηγό για τη μετέπειτα λειτουργία του ΑΣΕΠ (Καλατζής, Παπαδημητρίου, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, H Ελλάδα στη δεκαετία του ’80. Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό, 2014).

Με την παρέλευση 13 χρόνων και την αποφοίτηση έξι σειρών από την ΕΣΔΔ, μια μέρα σαν σήμερα, στις 28.2.1996 συγκροτείται σε σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφοίτων.

Η σύνθεση του πρώτου αυτού ΔΣ ήταν:
Πρόεδρος: Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος Ε σειράς, υπάλληλος Υπουργείου Δικαιοσύνης
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Λαμπίρης ΣΤ σειράς, υπάλληλος Υπουργείου Εξωτερικών
Γεν. Γραμμματέας: Γεώργιος Μικρός Ε σειράς, υπάλληλος ΟΕΕΚ
Ταμίας: Ευθύμιος Πατσούρης Ε σειράς, υπάλληλος ΟΕΕΚ
Ειδική Γραμματέας: Βασιλική Μαμαλούδη Ε σειράς, υπάλληλος ΥΠΑ
Μέλη:
Αναστάσιος Αναστασίου Ε σειράς, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ
Ανδρέας Μαλάτος Β σειράς, υπάλληλος ΓΓΑ

Αυτά τα 25 χρόνια από την ίδρυσή της, η Ένωση Αποφοίτων μεγάλωσε, εξελίχθηκε και αποτέλεσε σύμμαχο των αποφοίτων και υπερασπιστή των δικαιωμάτων τους. Η EΝΑΠ βοήθησε στην εμπέδωση των αρχών της νομιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής διοίκησης καθώς και στην επικράτηση αξιοκρατικών θεσμών. Επεξεργάστηκε και πρότεινε δημόσιες πολιτικές και συνέβαλε στην αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ως πυλώνες εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης.

Τιμούμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που έκαναν την αρχή και βοήθησαν στην εδραίωση της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ ως ένα σωματείο πολύτιμο για τα μέλη του, τη δημόσια διοίκηση, τη δημοκρατία και τους πολίτες.

Το πολιτικό και διοικητικό τοπίο, στο οποίο δημιουργήθηκε και άρχισε τη δράση της η Ένωση Αποφοίτων ήταν διαφορετικό από το σημερινό. Διαχρονικά προβλήματα όμως συνεχίζουν να υφίστανται. Ακόμα και σήμερα, η διττή της φύση, επιστημονική και συνδικαλιστική, είναι πολύτιμη απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που όμως μοιάζουν να έρχονται από το μακρινό παρελθόν: Το αίτημα για εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης είναι πάντα επίκαιρο. Το δημόσιο συμφέρον πρέπει να προστατευτεί από πρακτικές εκχώρησης λειτουργιών του δημοσίου στους ιδιώτες. Η αξιοκρατία πλήττεται από τη “μετακλητοποίηση” Υπηρεσιών, την απουσία κρίσεων για θέσεις ευθύνης και την παγίωση πρακτικών ανάθεσης με αδιαφανή κριτήρια. Σε πολλές Υπηρεσίες επικρατούν παλαιοδιοικητικές συμπεριφορές, πρακτικές εκφοβισμού και κυβερνητικές πιέσεις στους εργαζόμενους. Η υποστελέχωση, η ανορθολογική κατανομή ανθρώπινου δυναμικού, οι πολλαπλές δυσλειτουργίες, η αναποτελεσματικότητα η έλλειψη λογοδοσίας και διαφάνειας τραυματίζουν καθημερινά τόσο την εργασία μας όσο και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο δημόσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτες και οι απόφοιτοι και της ΕΣΔΔΑ, ακόμα και σήμερα, αγωνίζονται να πετύχουν αυτό που ο ιδρυτικός νόμος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προέβλεπε: τη γρήγορη εξέλιξή τους ανεξάρτητα από πελατειακές λογικές και την ανάληψη ουσιωδών καθηκόντων στην παραγωγή πολιτικών, ως στελέχη ενός σώματος υψηλών προσόντων. Έχοντας ως παρακαταθήκη αυτά τα 25 χρόνια ιστορίας, τα μέλη του ΔΣ και το σώμα των αποφοίτων συνεχίζουν να προσβλέπουν στη συλλογική δράση και στην άρθρωση τεκμηριωμένου επιστημονικού λόγου σε θέματα δημόσιων πολιτικών, με στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και των δικαιωμάτων του συνόλου των αποφοίτων. Γνωρίζουμε καλά ότι η αρχή της νομιμότητας, ως απότοκο του κράτους δικαίου, αποτελεί αντίδοτο σε πρακτικές αυθαιρεσίας. Στόχος μας ως δημόσιοι λειτουργοί πρέπει να
είναι η οικοδόμηση μιας συμπεριληπτικής διοίκησης ανοιχτής στην κοινωνία και τους πολίτες.

Ευελπιστούμε στο επόμενο διάστημα, να ενδυναμωθεί η συμμετοχή στις διαδικασίες της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ και καλούμε όλες/ους τις συναδέλφισσες/ους να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την ενίσχυση της λειτουργίας και της συμμετοχής της Ένωσης. Παρά τις έντονες διαφωνίες μας σε αυτή τη διαδρομή, ελπίζουμε για συζητήσεις γόνιμες. Θυμίζουμε άλλωστε ότι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις, η διαμάχη για το σχετικισμό στη σύγχρονη φιλοσοφία, έλαβε χώρα ανάμεσα σε δύο στοχαστές με ριζικές διαφορές, τον δάσκαλο και διευθυντή της ΕΣΔΔ μας Κοσμά Ψυχοπαίδη και τον Παναγιώτη Κονδύλη.

Η φωτογραφία μας έχει παραχωρηθεί από τον συνάδελφο Γιώργο Πρέντζα, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)