Δελτίο Τύπου ΕΝΑΠ-Παράδοση της Οικονομικής Διοίκησης στους Αρεστούς