Απολογισμός Δ.Σ. (Περίοδος Μαΐου 2004 – Ιουνιου 2005)