Ανάθεση μελέτης για την αναδιοργάνωση του κεντρικού κράτους