Δελτίο Τύπου της ΕΝΑΠ – Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)