Προβλήματα που δημιουργεί η Κατάργηση-Διάσπαση του Πρώην Υπουργείου Τύπου σε Δυο Γενικές Γραμματείες

Από : ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ε.Σ.Δ.Δ.

Προς : Υπουργούς: ΕΣΔΔΑ κ. Παυλόπουλο, Επικρατείας κ. Ρουσσόπουλο

Περίληψη

Σχόλια της ΕΝΩΣΗΣ, για την δρομολογηθείσα (τυπική) κατάργηση του Υπουργείου Τύπου και την αντικατάστασή του από δύο Γενικές Γραμματείες (ΓΓ), υπαγόμενες αμφότερες στον Πρωθυπουργό. Αν και η λέξη «αυτοτελής» δίπλα από κάθε Γενική Γραμματεία απαλείφθηκε από το τελικό κείμενο, εξυπακούεται ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές αρχές, σύμφωνα άλλωστε και με την πάγια νομολογία των διοικητικών Δικαστηρίων. Ανάδειξη των οργανωτικής φύσεως προβλημάτων που αναμένεται να προκύψουν, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν τους υπαλλήλους των δύο Γραμματειών.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)