Συμπληρωματική Δήλωση Μειοψηφίας για το Μισθολόγιο