Μελέτη για ένα Νέο Σύστημα Αμοιβών και Παρακίνησης