Προτεινόμενη δέσμη μέτρων μεταρρύθμισης για άμεσα αποτελέσματα