Επιστολή από απερχόμενο Δ/ντή ΕΣΔΔ, Καθ. Θεμ. Παναγιωτόπουλο