Απόφοιτοι ΕΣΔΔ και Πολιτικοδιοικητικό Σύστημα, η Θετική Προοπτική μιας Σχέσης Έντασης