Προσχέδιο Μελέτης για το Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων (ICAP-HAY GROUP)