Καταγραφή Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΚΔΔΑ – Μήνυμα Καθ. Θέμη Παναγιωτόπουλου