Κατηγορία: Uncategorized

Uncategorized

Ρόλος

Η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι ο επαγγελματικός – επιστημονικός οργανισμός για το συντονισμό και την προώθηση της συλλογικής δράσης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που έχουν λάβει ειδική μεταπανεπιστημιακή εκπαίδευση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Η Ένωση δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, παραμένει απολύτως αδέσμευτη από τη Διοίκηση και δεν ανήκει

Uncategorized

Θέσεις & καταστατικό

Σκοποί της Ένωσης είναι: Η αποφασιστική συμβολή στην εκτέλεση της συνταγματικής αποστολής της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή στην εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Η διαφύλαξη, προάσπιση και εφαρμογή του ειδικού επιστημονικού και επαγγελματικού καθεστώτος των μελών της, όπως αυτό καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, και η παροχή δικαστικής και εξώδικης

Uncategorized

Μελέτη για ένα Νέο Σύστημα Αμοιβών και Παρακίνησης

  Αγαπητοί συνάδελφοι, το επικείμενο νέο μισθολόγιο αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας όχι μόνο για τον καθένα από εμάς χωριστά, τους αποφοίτους ως διακριτό σώμα αλλά για την ίδια την οργάνωση και λειτουργία του δημόσιου τομέα. Λόγω της κομβικής σημασίας του θέματος, η Ένωση Αποφοίτων ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ, ανταποκρινόμενη στις περιστάσεις, οφείλει να έχει συνολική, τεκμηριωμένη

Uncategorized

Προσχέδιο Μελέτης για το Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων (ICAP-HAY GROUP)

Προσχέδιο Μελέτης για το Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων που συνέταξαν οι εταιρίες ICAP-HAY GROUP σε συνεργασία με επιτροπή υπαλλήλων των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Επισυνάπτεται και η Πράξη Ανάθεσης του Έργου Σύνταξης της σχετικής μελέτης. Οι ιδιωτικές εταιρίες στη συνέχεια δήλωσαν αδυναμία εκπόνησης της μελέτης!!!

Uncategorized

Κουβέλης Φώτης (Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Β΄ Αθήνας)

  Το Νοέμβριο του 2008 κατέθεσε ερώτημα προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με έγγραφο της Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο καταγγέλλει ότι  ουσιαστικά  επιχειρήθηκε η καταστρατήγηση των διατάξεων του Ν.3200/2003 και του Π.Δ.57/2007 και συγκεκριμένα του άρθρου 25, το οποίο κωδικοποιεί τις μέχρι σήμερα σχετικές με τις ποσοστώσεις διατάξεις, αλλά  και