Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 2012 – 2014

(Ημερομηνία συγκρότησης Δ.Σ.: 8-5-2012)

Πρόεδρος:

Αναστάσιος Σαλτερής

(ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας)

Αντιπρόεδρος Α΄:

Γρηγόρης Θεοδωράκης

(ΙΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Αντιπρόεδρος Β΄: 

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος ΥΠΕΣΔΔΑ με απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη)

Γενικός Γραμματέας: 

Γεώργιος Καραχάλιος

(ΙΘ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Ο.Α.Ε.Δ)

Ειδική Γραμματέας:

Βίβιαν Μαργέλλου

(ΙΓ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με απόσπαση στη Βουλή)

Ταμίας:

Χρήστος Σαριτζόγλου

(ΙΖ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών)

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:

Παναγιώτης Ζαρίφης

(IA΄Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών)

Αναπληρωτής Ειδικός Γραμματέας:

Φώτης Φιλέντας

(Δ΄ Σειρά ΕΣΤΑ, στέλεχος Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας)-Παραιτηθείς

Αναπληρωτής Ειδικός Γραμματέας:

Γιώργος Σταφυλάκης

(ΙΖ’ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Υπουργείου Τουρισμού/Ε.Ο.Τ.)

Αναπληρωτής Ταμίας:

Κοσμάς Παπαχρυσοβέργης

(ΙΖ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Υπουργείου Δικαιοσύνης)