Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 2010 – 2012

(Ημερομηνία συγκρότησης Δ.Σ.: 24-6-2010)

Πρόεδρος:

Ιωάννης Αλεξάκης

(ΙΖ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Μεταφορών με απόσπαση στο Υπουργείο Εσωτερικών)

Αντιπρόεδρος Α΄:

Αναστάσιος Σαλτερής

(ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου με απόσπαση στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας-Πρόνοιας)

Αντιπρόεδρος Β΄: 

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος ΥΠΕΣΔΔΑ με απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη)

Γενικός Γραμματέας: 

Ευστάθιος Καμπουρίδης

(Α΄ Σειρά ΕΣΤΑ, υπάλληλος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Ειδικός Γραμματέας:

Μάριος Κωστάκης

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Τουρισμού)

Ταμίας*:

Αντιγόνη Γιαννουράκου

(ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας)

*Ως τις 27.05.2011, ημερομηνία παραίτησής της από το Δ.Σ., χρέη Ταμία ασκούσε η Αγλαΐα Νίτσου (ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Εσωτερικών).

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:

Παναγιώτης Ζαρίφης

(IA΄Σειρά ΕΣΔΔ, στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών)

Αναπληρωτής Ειδικός Γραμματέας**:

Γέωργιος Καραχάλιος

(ΙΘ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Ο.Α.Ε.Δ.) ανέλαβε από 27.5.2011

** Ως τις 27.05.2011, ημερομηνία παραίτησής της από το Δ.Σ., χρέη Αναπλ. Ειδικού Γραμματέα ασκούσε η Σκεύη Βασιλική (ΙΗ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΓΓ Μακεδονίας-Θράκης).

Αναπληρωτής Ταμίας:

Νεφέλη Λαπαρίδου

(ΙΘ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΟΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών) ανέλαβε από 27.5.2011