Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 2003 – 2005

(Ημερομηνία συγκρότησης Δ.Σ.: 29-12-2003)

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ με απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη)

Αντιπρόεδρος:

Νικόλαος Λένος

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού με απόσπαση στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Γενικός Γραμματέας: 

Βασίλειος Τσιτσιόλης

(ΣΤ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Γ.Γ.Κ.Α.)

Ειδικός Γραμματέας:

Μάριος Κωστάκης 

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού)

Ταμίας:

Ευστράτιος Χατζηχαραλάμπους 

(Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Υγείας με απόσπαση στο Σώμα Ελεγκτών Υγείας)

Μέλη:

Άννα Φαρούπου 

(ΙΒ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΥΠΕΣΔΔΑ)

Κωνσταντίνος Προκάκης

(ΙΒ΄Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Τύπου), παραιτηθείς από 14.1.2004

Μαρία Δόκου

(Θ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Παιδείας), ανέλαβε από 14.1.2004 προς αντικατάσταση του αποχωρήσαντα