Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 2001 – 2003

(Από τον Ιούνιο του 2002)

Πρόεδρος:

Νικόλαος Λένος

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού με απόσπαση στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Αντιπρόεδρος:

Κώστας Προκάκης

(ΙΑ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, ακόλουθος τύπου-υπάλληλος Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ)

Γενικός Γραμματέας: 

Βασίλειος Τσιτσόλης 

(ΣΤ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος ΓΓΚΑ)

Ταμίας:

Στέλιος Πέτσας

(ΙΒ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών)

Μέλη:

Στρατής Χατζηχαραλάμπους

(Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Υγείας με απόσπαση στο ΣΕΥΥΠ)

Μαρία Δόκου

(Θ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Παιδείας)

Αντώνης Κουφάκης

(Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος υπάλληλος Υπουργείου Υγείας)