Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 2001 – 2003

(Μέχρι τον Ιούνιο του 2002)

Πρόεδρος:

Παναγιώτης Ζαρίφης 

(ΙΑ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Εσωτερικών)

Αντιπρόεδρος:

Νικόλαος Λένος

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού με απόσπαση στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Γενικός Γραμματέας: 

Γεώργιος Γιούλος

(ΙΑ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Εσωτερικών)

Ταμίας:

Στέλιος Πέτσας 

(ΙΒ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών)

Μέλη:

Στρατής Χατζηχαραλάμπους

(Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος Υπουργείου Υγείας με απόσπαση στο ΣΕΥΥΠ)

Κώστας Προκάκης

(ΙΑ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, ακόλουθος τύπου-υπάλληλος Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ)

Αντώνης Κουφάκης

(Ζ΄ Σειρά ΕΣΔΔ, υπάλληλος υπάλληλος Υπουργείου Υγείας)