Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 2020 – 2022

(Ημερομηνία συγκρότησης Δ.Σ.: 12-11-2020)

Πρόεδρος:

Γεώργιος Σπανουδάκης

(ΚΕ΄’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Ο Γιώργος Σπανουδάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» από το…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αντιπρόεδρος Α΄:

Κωνσταντίνος Τρακόσας

(ΚΕ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Ο Κωνσταντίνος Τρακόσας εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος Β’ της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τον Νοέμβριο του 2020. Είναι απόφοιτος της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς (Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης). Από τον Φεβρουάριο του 2019 υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αντιπρόεδρος Β΄: 

Νίκος Λένος

(Η’ σειρά ΕΣΔΔΑ)

Εκπαίδευση Αρχαιολογία και Ιστορίας της Τέχνης /Φιλοσοφικής Σχολής/ΕΚΠΑ (1985- 90) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης/Τμήμα Γενικής Διοίκησης(1993-1995). Πιστοποιητικό Ετήσιου Σεμιναριακού Προγράμματος Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης “ Πληροφορική και Διοίκηση” από το Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γενική Γραμματέας: 

Μαρία Παπαδημητράκη

(ΙΘ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Η Μαρία Παπαδημητράκη (Γενική Γραμματέας στο ΔΣ της ΕΝΑΠ 2020 – ) Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακό στην Μετάφραση/Διερμηνεία (Strasbourg II) και στην Πολιτική Επιστήμη &  Κοινωνιολογία και απόφοιτη της ΙΘ΄ Σειράς (Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας). Το 2020 μετατάχθηκε στον…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ειδικός Γραμματέας:

Βασίλης Δελής

(ΚΔ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Ο Βασίλης Δελής είναι απόφοιτος της ΚΔ’ Εκπαιδευτικής Σειράς (Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών). Υπηρετεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στον τομέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης προγραμμάτων και χρηματοδοτικών προϊόντων. Έχει εργαστεί στο Υπουργείο…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ταμίας:

Γεώργιος Τσιάντας

(ΚΑ’ Σειρά ΕΣΣΔΑ)

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:

Πάνος Παλιούρας

(ΚΕ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναπληρωτής Ειδικός Γραμματέας:

Αντώνιος Σακελλάρης

(ΙΘ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Ο Αντώνης Σακελλάρης είναι απόφοιτος της ΙΘ’ Σειράς της ΕΣΔΔΑ (Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας). Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή Αθήνας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.  Από την…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναπληρωτής Ταμίας:

Πάνος Τζανετόπουλος

(ΚΕ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ