Μπάμπης Ράπτης

Μπάμπης Ράπτης2022-07-14T19:15:57+03:00

Μπάμπης Ράπτης

Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας) με μεταπτυχιακό στην Προϊστορική Αρχαιολογία. Μεταφραστής και επιμελητής επιστημονικών εκδόσεων στον ιδιωτικό τομέα. Απόφοιτος ΙΗ’ Σειράς ΕΣΔΔΑ (Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας & Ανάπτυξης).

Τοποθέτηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης). Εμπειρογνώμονας – αξιολογητής προτάσεων έργων εθνικών, ευρωπαϊκών (Erasmus+, COSME, Culture, ENI CBC MED) και διεθνών (BOCEJ, COST, CONEX-Plus, “We are all citizens”) προγραμμάτων. Από το 2012 απόσπαση στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (πρώην Ειδική Υπηρεσία Τουρισμού & Πολιτισμού).

Ο Μπάμπης Ράπτης είναι Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στο ΔΣ της ΕΝΑΠ (2020 – )

Go to Top