Κατηγορία: Αρθρογραφία

Αρθρογραφία

Η Οικονομική Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγγραφέας : Στυλιανός Λ. Πέτσας Περίληψη Με αφορμή την Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης και την προετοιμασία από μέρους της ενός σχεδίου συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), άνοιξε η συζήτηση για τους θεσμούς διακυβέρνησης της Ε.Ε. Λίγο ή/και καθόλου όμως άνοιξε η δημόσια συζήτηση σχετικά με τις προβλέψεις της Συνταγματικής Συνθήκης για το κρίσιμο

Αρθρογραφία

Η Προσφυγή στον Υπουργό κατά των Αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων των Ν.Α.

Συγγραφέας : Κωνσταντίνος Θ. Παπαδημητρίου Περίληψη Η νεοϊδρυθείσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, προικίσθηκε εκτός των άλλων και με έναν νέο τρόπο ελέγχου των πράξεων των συλλογικών οργάνων της. Ο νέος θεσμός, η επιτροπή ελέγχου πράξεων των ΟΤΑ, συγκροτείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και αμερόληπτα. Δεύτερος βαθμός κρίσεως παραμένει ο Υπουργός, στον

Αρθρογραφία

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων μεταξύ (Κεντρικής και Αποκεντρωμένης) Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμίδας)

Συγγραφέας : Κωνσταντίνος Θ. Παπαδημητρίου Περίληψη Οι διαδοχικές μεταβολές στις κρατικές δομές που συντελέστηκαν κατά την περασμένη δεκαετία (καθιέρωση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων, αναβάθμιση περιφερειών, συνενώσεις υπουργείων σε υπερυπουργεία) και οι νέες αντιλήψεις για το ρόλο του σύγχρονου κράτους και τη διαχείριση των δημοσίων θεμάτων, επέφεραν μεγάλη σύγχυση και κατ ακολουθία, δημιούργησαν ένα

Αρθρογραφία

Ενιαίο Μισθολόγιο στην ΕΕ. Πραγματικότητα ή Φενάκη

Συγγραφέας : Στυλιανός Λ. Πέτσας Περίληψη Αφορμή για το άρθρο αυτό αποτέλεσε το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας «Το Βήμα» την 18.1.2003. Προέβαλε ως πρώτο θέμα υπό τον τίτλο «Αυξήσεις μισθών μέσω Ευρώπης. Προωθείται ενιαίο μισθολόγιο των χωρών-μελών. Σύνδεση αμοιβής με βαθμό και απόδοση», όχι μόνο την θρυλούμενη σύγκλιση, αλλά την εναρμόνιση των μισθών των

Αρθρογραφία

Αναζήτηση Θέσεων Κομμάτων για τη Δημόσια Διοίκηση

Συγγραφέας : Παπαθεοδώρου Νικόλαος Περίληψη Κοινό συμπέρασμα όλων των κατά καιρούς Εκθέσεων που έχουν συνταχθεί για την ελληνική δημόσια διοίκηση – Έκθεση Κ. Βαρβαρέσου (1952), Έκθεση G. Langrod (1963), Έκθεση Σταυριανόπουλου (1972), Έκθεση του ΚΕΠΕ (1967), Έκθεση Κανελλόπουλου (1990), Έκθεση Επιτροπής Δεκλερή (1992) και τελευταία η Έκθεση Επιτροπής Σπράου (1998) – είναι η διαπίστωση ότι

Αρθρογραφία

Ρόλος της Εθνικής Σχόλης Δημόσιας Διοίκησης στο Διοικητικό Εκσυγχρονισμό

Συγγραφέας : Μαρία Π. Ντόλκα Περίληψη Είκοσι σχεδόν χρόνια έχουν παρέλθει από την ίδρυση, με το Ν.1388/1983, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (στο εξής ΕΣΣΔ) και το μεγάλο ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξής: σε ποιο βαθμό κατάφεραν οι 720 περίπου απόφοιτοι της Σχολής να συνεισφέρουν στο διοικητικό εκσυγχρονισμό της χώρας; Σε αυτό ακριβώς το

Αρθρογραφία

Η μεταρρύρθμιση του κράτους. Διοίκηση και διακυβέρνηση για τον 21ο αιώνα

Βασική συνολική πρόταση αναδιοργάνωσης του σύγχρονου ελληνικού κράτους, όπως την επεξεργάστηκε επιτροπή του Διοικητικού Επιμελητηρίου και συζητήθηκε σε διήμερο συνέδριο των μελών του (Δελφοί, Σεπτέμβριος 2003).