ΕΝΑΠ Καταστατικό

1

ΕΝΑΠ Καταστατικό

Η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ Ε.Σ.Δ.Δ. – Ε.Σ.Τ.Α.) ιδρύθηκε στις 17 Μαΐου 1995 στην Αθήνα, από απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης – στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ως Επιστημονικό-Επαγγελματικό Σωματείο.

Με την καταχώρηση του Ιδρυτικού Καταστατικού της στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών (α.α. 20420/3695/17.05.1995) αναγνωρίστηκε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο ενώ η πραγματική της λειτουργία ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1996, όταν εκλέχθηκε το πρώτο της Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, απόφοιτο της Δ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Με την ίδρυση της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2003, η Ένωση συμπεριέλαβε στους κόλπους της και τους αποφοίτους της Ε.Σ.Τ.Α. μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της την Τροποποίηση του Ιδρυτικού Καταστατικού της που υπέβαλλε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Με λίγα λόγια, η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι ο επαγγελματικός – επιστημονικός οργανισμός για το συντονισμό και την προώθηση της συλλογικής δράσης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που έχουν λάβει ειδική μεταπανεπιστημιακή εκπαίδευση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Η Ένωση δεν έχει κομματικό χαρακτήρα και παραμένει απολύτως αδέσμευτη από τη Διοίκηση.