Βασίλης Δελής

Βασίλης Δελής2022-12-21T10:53:00+02:00

Βασίλης Δελής

Ο Βασίλης Δελής είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διεθνή Ανάπτυξη και Συνεργασία του πανεπιστημίου Jyväskylä της Φινλανδίας. Στα ενδιαφέροντα του περιλαμβάνονται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Στεγαστική Πολιτική, η Οικονομική Ανάπτυξη και οι Πολιτικές Απασχόλησης, ενώ είναι χρόνια Εθελοντής σε κατασκηνώσεις για παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Έχει υπηρετήσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Υπουργείο Εργασίας στον σχεδιασμό και αναδιάρθρωση προγραμμάτων καταπολέμησης ανεργίας και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πριν την εισαγωγή του στην ΕΣΔΔΑ είχε εργαστεί σε εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην αποστολή της ΕΕ στον ΟΗΕ. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της ΕΑΤΑ του Δήμου Αθηναίων και του ΔΣ ΟΑΕΔ.

Έχει εκλεγεί στη θέση του Γενικού Γραμματέα στο ΔΣ 2022 – 2024

Go to Top