Ετικέτα: {K}

Ανακοινώσεις

Παραβάσεις εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Από : ΕΝΑΠ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ Προς : Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Περίληψη Παραβάσεις επί της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων, εις βάρος Αποφοίτων, εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Καταγγελία της Ένωσης απέναντι στις παλαιοδιοικητικές πρακτικές της ζώσας διοίκησης.

Συλλογική Δράση ΕΝΑΠ

Παραβάσεις εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Από : ΕΝΑΠ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ Προς : Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Περίληψη Παραβάσεις επί της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων, εις βάρος Αποφοίτων, εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Καταγγελία της Ένωσης απέναντι στις παλαιοδιοικητικές πρακτικές της ζώσας διοίκησης.

Ανακοινώσεις

Επιστολή για ΕΚΔΔΑ

Από : ΔΣ ΕνΑπΕΣΔΔ_ΕΣΤΑ Προς : ΥΠΕΣΑΗΔ, ΕΚΔΔΑ Περίληψη Υπόμνημα για την ενοποίηση των δύο Σχολών, την τροποποίηση και την επακόλουθη προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού,για την άμεση συγκρότηση και λειτουργία επιτροπής για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ΕΚΔΔΑ και τους αποφοίτους,

Συλλογική Δράση ΕΝΑΠ

Επιστολή για ΕΚΔΔΑ

Από : ΔΣ ΕνΑπΕΣΔΔ_ΕΣΤΑ Προς : ΥΠΕΣΑΗΔ, ΕΚΔΔΑ Περίληψη Υπόμνημα για την ενοποίηση των δύο Σχολών, την τροποποίηση και την επακόλουθη προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού,για την άμεση συγκρότηση και λειτουργία επιτροπής για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ΕΚΔΔΑ και τους αποφοίτους,

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και καθεστώς αποφοίτων των Εθνικών Σχολών

Από :ΕΝΑΠ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ Προς : ΥΠΕΣΑΗΔ, ΕΚΔΔΑ Περίληψη Παρατηρήσεις ΕΝΑΠ ενόψει σχεδιαζόμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το καθεστώς που διέπει τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συλλογική Δράση ΕΝΑΠ

Νομοθεσία για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και καθεστώς αποφοίτων των Εθνικών Σχολών

Από :ΕΝΑΠ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ Προς : ΥΠΕΣΑΗΔ, ΕΚΔΔΑ Περίληψη Παρατηρήσεις ΕΝΑΠ ενόψει σχεδιαζόμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το καθεστώς που διέπει τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ανακοινώσεις

Επιστολή19.01.2011

Από : ΔΣ ΕΝΑΠ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ Προς : ΥΠΕΣΑΗΔ, ΕΚΔΔΑ Περίληψη Προτάσεις της ΕΝΑΠ σχετικά με τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση στη νομοθεσία για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθώς και για το καθεστώς των αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Συλλογική Δράση ΕΝΑΠ

Επιστολή19.01.2011

Από : ΔΣ ΕΝΑΠ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ Προς : ΥΠΕΣΑΗΔ, ΕΚΔΔΑ Περίληψη Προτάσεις της ΕΝΑΠ σχετικά με τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση στη νομοθεσία για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθώς και για το καθεστώς των αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ανακοινώσεις

Παράνομη και Καταχρηστική Τοποθέτηση Αποφοίτου στο ΣΔΟΕ Έβρου

Από : ΔΣ ΕΝΑΠ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ Προς : ΥπΟΙΚ Περίληψη Οι γνωστές σε όλους μας (και από εμάς απόλυτα κατακριτέες) συνδικαλιστικές πρακτικές εύλογα μας επιτρέπουν να ερμηνεύουμε την παράλογη εμμονή της υπηρεσίας σε μια παράνομη και καταχρηστική τοποθέτηση, ως ηθελημένη δίωξη της συναδέλφου μας λόγω αντίθετης κομματικής ιδιότητας.