Ετικέτα: μισθολόγιο

Συλλογική Δράση ΕΝΑΠ

Σενάρια Μισθολογίου και Αντίδραση ΕΝΑΠ

Σενάρια μισθολογίου από την Εφημερίδα «Έθνος» και αντίδραση ΕΝΑΠ τόσο στη σεναριολογία όσο και στην αδυναμία της Κυβέρνησης να προωθήσει έναν ορθολογικό διάλογο ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον παρατίθεται παλαιότερο υπόμνημα της ΕΝΑΠ σχετικά με το μισθολόγιο καθώς και για το ειδικό καθεστώς των αποφοίτων. Έγγραφο μισθολογίου Υπόμνημα ΕΝΑΠ