Ετικέτα: κινητικότητα

Ανακοινώσεις

Εκπροσώπηση της ΕΝ.ΑΠ. επί του νομοσχεδίου για την κινητικότητα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής

Η ΕΝ.ΑΠ. τοποθετήθηκε συνολικά για τις διατάξεις του νομοσχεδίου και με το υπόμνημα που κατέθεσε στα πρακτικά της συνεδρίασης εξειδικεύει τις θέσεις της, προτείνοντας τις εξής τροπολογίες: 1. Για την άρση της άδικης μεταχείρισης αποφοίτων τοποθετημένων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης. 2. Για την συνυπηρέτηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή. Εκ του Δ.Σ.