Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 2020 – 2022

 Πρόεδρος: 

Γεώργιος Σπανουδάκης (ΚΕ΄’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Αντιπρόεδρος Α΄: 

Κωνσταντίνος Τρακόσας (ΚΕ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Αντιπρόεδρος Β΄: 

Νίκος Λένος (Η’ σειρά ΕΣΔΔΑ)

Γεν. Γραμμματέας: 

Μαρία Παπαδημητράκη (ΙΘ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Ειδ. Γραμματέας:

Βασίλειος Δελής (ΚΔ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Ταμίας:

Γεώργιος Τσιάντας  (ΚΑ’ Σειρά ΕΣΣΔΑ)

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας:

Πάνος Παλιούρας (ΚΕ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Αναπλ. Ειδ. Γραμματέας:

Αντώνιος Σακελλάρης (ΙΘ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Αναπλ. Ταμίας:

Πάνος Τζανετόπουλος (ΚΕ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

(Ημερομηνία συγκρότησης Δ.Σ.: 12-11-2020)


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)