Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝΑΠ 2020 – 2022

(Ημερομηνία συγκρότησης Δ.Σ.: 26-11-2020)

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Πρόεδρος:

Γιώργος Σπανουδάκης

(ΚΕ΄ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Αντιπρόεδρος Α΄:

Κώστας Τρακόσας

(ΚΕ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Αντιπρόεδρος Β΄: 

Νίκος Λένος

(Η΄ Σειρά ΕΣΔΔ)

Γενική Γραμματέας: 

Μαρία Παπαδημητράκη

Ειδικός Γραμματέας:

Βασίλης Δελής

(ΚΔ΄ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Ταμίας:

Γιώργος Τσιάντας

(ΚΑ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:

Πάνος Παλιούρας

(ΚΕ’ Σειρά ΕΣΔΔΑ)

Αναπληρωτής Ειδικός Γραμματέας:

Αντώνης Σακελλάρης

Αναπληρωτής Ταμίας:

Παναγιώτης Τζανετόπουλος

(ΚΕ΄ Σειρά ΕΣΔΔΑ)