Συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ της ΕΝΑΠ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

Η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης είχε, τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, την πρώτη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τη Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα κ. Παρασκευή  Χαραλαμπογιάννη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της ΕΝΑΠ ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χάρης Κίτσος, οι Αντιπρόεδροι κα Κωνσταντίνα Νίκα και κ. Ζακ Λεβής, ο Ταμίας κ. Μπάμπης Ράπτης, ο ειδικός γραμματέας κ. Βαλσαμάκης Κωνσταντίνος και η αν. Γενική Γραμματέας κ. Νικολέτα Λεκανίδη.

Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και τέθηκαν  κρίσιμα θέματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προάσπιση συμφερόντων των Αποφοίτων της Σχολής και ειδικότερα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 4622/2019. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κιρμικίρογλου, ανέλυσε τα θέματα που απασχολούν τους Αποφοίτους, αναφέροντας αρχικά  ότι ο διάλογος μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και δημοσίων υπαλλήλων είναι απαραίτητος, θέτοντας την ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων ως απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση δημόσιας πολιτικής και ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Τα θέματα που ανέλυσε ο Πρόεδρος με τη συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων ήταν τα εξής:

 • Αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του ρόλου των Αποφοίτων της στη δημόσια διοίκηση και κατοχύρωση της αυξημένης τους βαρύτητας σε οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία.
 • Άμεση διεξαγωγή του διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Διεξαγωγή ειδικών σεμιναριακών κύκλων επανεκπαίδευσης, στοχευμένων στις ανάγκες αποκλειστικά των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Η επιλογή για τη Διεύθυνση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης να προέλθει από τους κόλπους της, καθώς το προφίλ της θέσης εμπεριέχει διοικητικά χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο προφίλ ενός αποφοίτου της Σχολής.
 • Ο νέος Κλάδος Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης, ο οποίος αποτέλεσε μία τολμηρή θεσμική τομή, με την ψήφιση του νόμου 4622/2019, και ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα της ΕΝΑΠ, πρέπει να υλοποιηθεί και να βελτιωθούν επιμέρους σημεία που θα τον καταστήσουν ακόμη πιο αποτελεσματικό κατοχυρώνοντας τα συμφέροντα όλων των Αποφοίτων. 
 •  Δημιουργία ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή μελών του ΔΣ και άλλων αποφοίτων της σχολής για την προετοιμασία των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπει ο ν. 4622/2019, αναφορικά με τα οριζόμενα στα άρθρα 104 – 108  για τον κλάδο των επιτελικών στελεχών.
 • Αξιολόγηση του νόμου της Κινητικότητας του Δημοσίου και επικαιροποίησή του στα νέα δεδομένα μίας σύγχρονης διοίκησης που επιζητά την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο σημείο αυτό παραδόθηκε έκθεση της Ομάδας της Συνηγόρου του Αποφοίτου με τις εξαιρέσεις από το νόμο και τον αποκλεισμό αποφοίτων από την Κινητικότητα, εξαιτίας ειδικότερων διατάξεων των οργανισμών που υπηρετούν. Στο ίδιο πνεύμα, τέθηκε από την αντιπρόεδρο της ΕΝΑΠ κα Νίκα το θέμα της κινητικότητας και της άμεσης έναρξης του νέου κύκλου της, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, ώστε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης και να προχωρήσουν στον προγραμματισμό τους.
 • Για τις Κρίσεις των Προϊσταμένων ζητήθηκε να συνεχιστούν με τις προβλέψεις του ν. 4369/16 μέχρι το επίπεδο τμήματος και ύστερα να αξιολογηθεί ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθούν οι κρίσεις των προϊσταμένων μέχρι και τους τμηματάρχες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της διοίκησης και την επόμενη ημέρα της διοικητικής ιεραρχίας στο δημόσιο τομέα. «Αξιοκρατία  με απευθείας αναθέσεις και αναπληρώσεις που δεν τηρούν τα εχέγγυα της διαφάνειας και της αξιοκρατίας ουσιαστικά δεν υφίσταται και αυτό συμβαίνει στο επίπεδο τμήματος τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία» λέχθηκε χαρακτηριστικά από τον κ. Κιρμικίρογλου. Ομοίως ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τη σύσταση των ΣΕΠ και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις κρίσεις προϊσταμένων που ήδη είχαν ξεκινήσει. Στο σημείο αυτό, η κα Χαραλαμπογιάννη απάντησε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να συσταθούν τα συμβούλια το συντομότερο δυνατό και να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς κρίσεις προϊσταμένων, όπως άλλωστε προβλέπει και η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών[1].
 • Εισαγωγή νέων μεθόδων management στη δημόσια διοίκηση (talent management, ενθάρρυνση πρωτοβουλίας και ηγεσίας, κανάλια επικοινωνίας με τους εργαζόμενους [intranet], διοίκηση αλλαγών)
 • Αποτίμηση της διαδικασίας αξιολόγησης και στοχοθεσίας, ώστε να υπάρξει feedback από την υλοποίηση των διαδικασιών μέχρι σήμερα.
 • Φωνή σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους με δομημένους διαλόγους μεταξύ ηγεσίας και υπαλλήλων.
 • Νομική θωράκιση των προϊσταμένων μετά την παροχή δικαιώματος υπογραφής σύμφωνα με το ν.4622/19 και έναντι πιθανών πιέσεων που μπορούν να δεχτούν.  

Από την πλευρά του ο Υπουργός, κ. Θεοδωρικάκος , ζήτησε από την Ένωση Αποφοίτων να λειτουργήσει ως άτυπο συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητήθηκε από την ΕΝΑΠ μια ολοκληρωμένη, εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη αναφορικά με το ρόλο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αλλά και τη σχέση αυτών με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα πεδίο στο οποίο το υπουργείο Εσωτερικών θα δραστηριοποιηθεί έντονα. Για το συγκεκριμένο θέμα θα σταλεί σχετική πρόσκληση στο σύνολο των αποφοίτων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Τέλος, συμφωνήθηκε νέα συνάντηση με την κα Χαραλαμπογιάννη, μετά την προσεχή Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αποφοίτων, ώστε η ΕΝΑΠ να συμβάλλει στο σχεδιασμό των θεμάτων που αφορούν τον επιτελικό κλάδο αλλά και όποιων άλλων θεμάτων κριθεί ότι η ΕΝΑΠ μπορεί να προσφέρει. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΠ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κιρμικίρογλου

Ο Γενικός Γραμματέας
Χάρης Κίτσος


[1] Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/ 2563/οικ.30660, ΑΔΑ: ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)