Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ,

Την Τρίτη 18 Ιουλίου, σας προσκαλούμε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝΑΠ. Ο τόπος και η ακριβής ώρα θα σας κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξής:

  • Ψηφοφορία επί της πρότασης της ΕΝΑΠ περί σύστασης διυπουργικού κλάδου,
  • Παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας της Ένωσης,
  • Εφαρμογή του ν. 4369/2016,
  • Συνεισφορά της ΕΝΑΠ στον εξορθολογισμό του συστήματος κινητικότητας (άρθρα 3.1,15,48 του νόμου 4440/2016) και εφαρμογή αυτού,
  • Ειδικά υπηρεσιακά ζητήματα αποφοίτων (νέος Κανονισμός ΑΑΔΕ – Βαθμολόγιο, Μισθολόγιο, εξαιρέσεις από τον 4369/2016 ως προς τις κρίσεις θέσεων ευθύνης κ.α.),
  • Διαχείριση επικριτικών δημοσιευμάτων σε βάρος του θεσμού της Σχολής και των αποφοίτων/Επικοινωνιακή Στρατηγική της Ένωσης,
  • Σχέση της ΕΝΑΠ με συνδικαλιστικά κινήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων,
  • Λοιπά θέματα αρμοδιότητας της Γ.Σ. βάσει του άρθρου 9.6 του Καταστατικού.

 

Για το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ

Ο Πρόεδρος                                   Η Γενική Γραμματέας
Βασίλειος Σαλτερής                          Παρασκευή Δραμαλιώτη


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)