Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ για δίκαιους μισθούς στο Δημόσιο Τομέα

Η Γενική Συνέλευση της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ που πραγματοποιήθηκε στις 7/9/2022 υιοθέτησε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

Η παρούσα συγκυρία με την έντονη πληθωριστική τάση (12,1% τον Ιούνιο 2022, 11,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ) και, ως εκ τούτου, την ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής,
βρίσκει τους δημοσίους υπαλλήλους ενώπιον μιας δραματικής μείωσης των πραγματικών εισοδημάτων τους.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την μελέτη «Το επίπεδο και η εξέλιξη των αμοιβών στον ελληνικό δημόσιο τομέα από την κρίση του 2009-10 μέχρι σήμερα» του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ, ο μέσος μισθός στο Δημόσιο Τομέα έχει υποστεί μείωση της τάξεως του 25,7% κατά το διάστημα 2008 – 2020. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. αυτή η μείωση κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση της σχετικής κατάταξης με τον μ.ο. να παρουσιάζει αύξηση κατά 23,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «27».

Οι σημαντικότερες μειώσεις μισθού που έχουμε υποστεί ως Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι:
• η κατάργηση 13ου και 14ου μισθού (ένα μέτρο εξαιρετικά άδικο τη στιγμή που στον ιδιωτικό τομέα εξακολουθούν να χορηγούνται),
• η σωρευτική περικοπή διαφόρων επιδομάτων σε ποσοστό που έφτασε σε περιπτώσεις το 20% του εισοδήματος των εργαζόμενων,
• η μισθολογική υποβάθμιση μέσω επανακατάταξης επί τα χείρω στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου – βαθμολογίου.

Αυτές οι εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των δημοσίων υπαλλήλων. Με λίγα λόγια, μεγάλο ποσοστό των Δημοσίων Υπαλλήλων βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι/ες με το φάσμα της φτώχειας.

Ταυτόχρονα το μισθολογικό καθεστώς αποτελεί το ισχυρότερο αντικίνητρο για την προσέλκυση και διατήρηση του εργατικού δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα, κάτι το οποίο έχει εύλογες επιπτώσεις στην παραγωγική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι έχει καταστρατηγηθεί και η καθολικότητα του Ενιαίου Μισθολογίου, αφού κάποιες υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερο μισθολογικό καθεστώς, δημιουργώντας ανισότητες μεταξύ των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Έχοντας υπόψη ότι οι πρωταρχικοί σκοποί του μισθού είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών για τους/τις εργαζομένους/ες και τις οικογένειές τους, η αντιμετώπιση των συνεπειών από την άνοδο του πληθωρισμού καθώς και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μεσώ ενός ανταγωνιστικού μισθολογικού πλαισίου η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ζητάει:

1. Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο, με μηχανισμό αυτόματης αναπροσαρμογής στο ύψος
του πληθωρισμού καθώς και επαναφορά 13ου& 14ου μισθού.
2. Αύξηση επιδόματος τέκνων.
3. Άμεση κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)