Πρόταση για το Επιτελικό Κράτος (27.07.2010) Έκδοση Τελευταία

Πρόταση για το Επιτελικό Κράτος (27.07.2010) Έκδοση Τελευταία2022-07-16T09:25:09+03:00

Πρόταση για το Επιτελικό Κράτος (27.07.2010) Έκδοση Τελευταία

Από : ΕΝΑΠ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ

Προς : ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Περίληψη

Το εγχείρημα της διοικητικής μεταρρύθμισης, στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κράτους επιτελικού, ευέλικτου και ικανού να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις, προσκρούει σε αγκυλώσεις, αναχρονιστικές νοοτροπίες και στο «φόβο για την αλλαγή». Γι’ αυτό, εκτός από όραμα και σταθερή πολιτική βούληση, προϋποθέτει ένα διακριτό σώμα ικανών δημοσίων υπαλλήλων με «αίσθημα του ανήκειν», το οποίο θα λειτουργήσει ως «φορέας αλλαγής».

Go to Top