Πρόταση για Ένα Νέο Σύστημα Αμοιβών – Παρακίνησης στο Δημόσιο Τομέα

Πρόταση για Ένα Νέο Σύστημα Αμοιβών – Παρακίνησης στο Δημόσιο Τομέα2022-07-16T09:21:55+03:00

Πρόταση για Ένα Νέο Σύστημα Αμοιβών – Παρακίνησης στο Δημόσιο Τομέα

Συγγραφέας : Ομάδα Εργασίας ΕΝΑΠ

Περίληψη

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί να καταδείξει ότι η δημόσια διοίκηση εν γένει και οι Απόφοιτοι ειδικότερα, είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας διοικητικό έργο, το οποίο ατυχώς, όπως έχουμε τονίσει και στο σχετικό δελτίο τύπου, «διαρρέει» προς εταιρίες συμβούλων και φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Επιπλέον στόχος ήταν να μη βρεθούμε προ τετελεσμένων και να απογυμνωθεί οποιαδήποτε κυβερνητική αυθαιρεσία (κούρεμα οριζόντιο) από κάθε έρεισμα τεχνοκρατικού χαρακτήρα.

Go to Top