Πρόσκληση στελέχωσης Ομάδων Εργασίας

Για το σκοπό της στελέχωσης των κάτωθι Ομάδων Εργασίας της Ένωσης Αποφοίτων:

  1. Ομάδα εργασίας για την υποβολή πρότασης αξιοποίησης στελεχών σε θέσεις ευθύνης.
  2. Ομάδα εργασίας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο νέο προγραμματικό πλαίσιο 2021 – 2027.

Όποια ή όποιος συνάδελφος επιθυμεί να συμμετέχει, όπως γνωστοποιήσει στο email της Ένωσης (enap@enap.gr) τα στοιχεία της/του (Ονομ/νο, σειρά αποφοίτησης, την θέση που υπηρετεί σήμερα, τηλέφωνο επικοινωνίας) και την ομάδα εργασίας που επιθυμεί να εμπλακεί, το αργότερο έως τη Δευτέρα 18.11.2019, προκειμένου η Ένωση να προχωρήσει στο σχετικό προγραμματισμό.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΠ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κιρμικίρογλου

Ο Γενικός Γραμματέας
Χάρης Κίτσος


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)