Δελτίο Τύπου της ΕΝΑΠ για το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων