Νέο Σύστημα Δημοσιονομικού Ελέγχου

Νέο Σύστημα Δημοσιονομικού Ελέγχου2022-07-16T09:31:26+03:00

Νέο Σύστημα Δημοσιονομικού Ελέγχου

Από : ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Περίληψη

Ολοκληρωμένη πρόταση προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σχετικά με την καθιέρωση ενός νέου συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου και την εισαγωγή προϋπολογισμών προγραμμάτων στους φορείς του Δημοσίου.

Go to Top