Ν. 1388/1983 (Α΄113) «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης»

Ν. 1388/1983 (Α΄113) «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης»

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19830100113

 


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)