Γρηγόρης Θεοδωράκης

Γρηγόρης Θεοδωράκης2022-07-14T20:00:45+03:00

Γρηγόρης Θεοδωράκης

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Αποφοίτησε από την ΙΔ΄ εκπαιδευτική σειρά της ΕΣΔΔ (Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) το 2003 και έκτοτε εργάζεται διαρκώς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (τέως κρατική Περιφέρεια) Αττικής.
Διετέλεσε επί σειρά ετών, εισηγητής στη Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης με αρμοδιότητα τον έλεγχο αποφάσεων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, κυρίως οικονομικού αντικειμένου, στη συνέχεια Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με βασικό αντικείμενο τον έλεγχο και την πληρωμή έργων του ΠΕΠ Αττικής και από τον Ιανουάριο του 2011 είναι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων, με αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εκκαθάριση και εποπτεία κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών. Πριν την εισαγωγή του στην ΕΣΔΔ εργάστηκε επί μακρόν ως καθηγητής Μαθηματικών και Στατιστικής σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του συλλόγου σπουδαστών ΕΣΔΔ (2001-2003) και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων για δύο συνεχείς θητείες (Ταμίας 2006 – 2008 και Πρόεδρος 2008 – 2010). Είναι  μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΔΕΕ).

Είναι παντρεμένος με την Αρχιτέκτονα Κατερίνα Μαλατρά και έχει μία κόρη  τριών ετών και κάτι…

Go to Top