Γενική Συνέλευση 16 Οκτωβρίου και ώρα 19:00

Για τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση της Γενικής Συνέλευσης παρατίθενται οι ακόλουθες οδηγίες:

Για να εισέλθετε στη Γενική Συνέλευση συνδέεστε μέσω του link (Google Meet)
https://meet.google.com/kvh-rqqz-rzo

Για να παρακολουθήσετε και να συμμετάσχετε στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το ονοματεπώνυμό σας, με ανοικτή την κάμερα και ταυτότητα δίπλα σας ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων σας και να επιβεβαιωθεί η ταμειακή σας τακτοποίηση.

Ο συντονισμός της συζήτησης θα γίνεται από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι τα μικρόφωνα θα παραμένουν κλειστά και θα ανοίγουν όταν θα δίνεται ο λόγος από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

Όπως αντιλαμβάνεσθε λόγω της δυσκολίας τους εγχειρήματος, χρειάζεται πειθαρχία και υπομονή ώστε να διεξαχθεί η συζήτηση και να αποφέρει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θυμίζουμε τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης:
 Ο τρόπος διενέργειας των εκλογών της Ένωσης Αποφοίτων για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών

Ο τόπος διεξαγωγής των εκλογών (σε περίπτωση που αποφασιστεί και η φυσική ψηφοφορία δεδομένου ότι στο καταστατικό, παρ. 8 άρθρο 10, ορίζεται ρητά και σαφώς ότι «Η ψηφοδοσία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ψηφοδέλτια είτε με επιστολή είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με συνδυασμούς τους»).

Η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία (εφόσον αυτός ο τρόπος επιλεγεί) και η επιλογή του φορέα που θα αναλάβει να υλοποιήσει το τεχνικό μέρος.

Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας το έργο της διενέργειας των εκλογών.
Αναμένουμε τη συμμετοχή σας.

Η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)