Ενημέρωση για τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Αθήνα, 20.3.2023

 

Ενημέρωση για τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

 

Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Δ.Σ. της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ για διάλογο με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου εν όψει των επερχόμενων εκλογών, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε στις 14.3.2022 με εκπροσώπους του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, και συγκεκριμένα με τον βουλευτή κ. Κώστα Ζαχαριάδη, τομεάρχη Δημόσιας Διοίκησης καθώς και με τον σύμβουλο του Προέδρου του κόμματος και πρώην ΓΓ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γρηγόρη Θεοδωράκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε πληθώρα θεμάτων, με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν τόσο τους απόφοιτους, όσο και συνολικότερα τους Δημοσίους Υπαλλήλους και τη Δημόσια Διοίκηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα κατωτέρω θέματα:

Α) Μισθολογικό Καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων

Εκ μέρους του ΔΣ τέθηκε το ζήτημα της συνεχόμενης μείωσης του μισθού και των επιδομάτων στο δημόσιο τομέα κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς και η περικοπή του 13ου και του 14ου μισθού. Σε συνδυασμό δε με τις υψηλές πληθωριστικές τάσεις, το εισόδημα των υπαλλήλων έχει συρρικνωθεί σε τέτοιο βαθμό, που όπως και για την πλειοψηφία των εργαζομένων, σε πολλές περιπτώσεις δεν αρκεί ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών.  Επιπλέον, τέθηκε το θέμα της διαφανούς και αντικειμενικής κατανομής των όποιων πρόσθετων παροχών και επιδομάτων.

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, διαπίστωσαν με τη σειρά τους τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι, και επανέλαβαν την προγραμματική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, για αύξηση 10% στους μισθούς των δημοσίων υπάλληλων από τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης καθώς και θέσπιση μηχανισμού ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Επιπλέον, καυτηρίασαν τον τρόπο εφαρμογής των διάφορων επιδομάτων, με θέσπιση σε αρκετές περιπτώσεις ad hoc ή εκ των υστέρων κριτηρίων καταβολής, και τοποθετήθηκαν υπέρ της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου.

Β) Κλάδος Επιτελικών Στελεχών

Εκ μέρους του ΔΣ εκφράσθηκε ο ιδιαίτερα έντονος προβληματισμός στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης του κλάδου των επιτελικών στελεχών. Τονίσθηκαν για άλλη μια φορά οι αδυναμίες της συγκεκριμένης ρύθμισης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκ του αποτελέσματος πολυδιάσπαση του σώματος των αποφοίτων και εν τέλη στην απαξίωσή του.

Τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χαρακτήρισαν προβληματικό τον τρόπο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ο κλάδος Επιτελικών Στελεχών, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην υποβάθμιση των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, συμφώνησαν με τους προβληματισμούς που τέθηκαν, και δεσμεύτηκαν στην ύπαρξη στενής συνεργασίας και εξέτασης των προτάσεων της Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή του κλάδου των Επιτελικών Στελεχών.

Γ) Αξιοποίηση δημοσίων υπαλλήλων και καθεστώς αποφοίτων

Το ΔΣ επανέλαβε την ανάγκη τακτικής διενέργειας κρίσεων για την κάλυψη θέσεων ευθύνης καταγγέλλοντας τις διαχρονικές πρακτικές διορισμού της διοικητικής ιεραρχίας με αναθέσεις από την πολιτική ηγεσία. Επιπλέον, έμφαση δόθηκε στην διόγκωση του αριθμού των μετακλητών, οι οποίοι πλέον καταλαμβάνουν, καταστρατηγώντας ακόμα και το ίδιο το Σύνταγμα, θέσεις ευθύνης ακόμα και στην διοικητική ιεραρχία (πρόσφατα παραδείγματα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ή το νέο καθεστώς του ΕΦΚΑ που προβλέπει την  πρόσληψη στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα με αδιαφανείς διαδικασίες  και δυσανάλογα υψηλές αμοιβές). Σε αυτό το περιβάλλον, απαξιώνονται τόσο οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, όσο και το σύνολο των προσοντούχων  Δημοσίων Υπαλλήλων, οι οποίοι, και σε αντίθεση με τα όσα ισχύουν για το καθεστώς πρόσληψης μετακλητών υπαλλήλων, προσλήφθηκαν με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες (εξετάσεις, ΑΣΕΠ κτλ). Η πρακτική αυτή, όχι μόνο στερεί από τους Δημόσιους Υπαλλήλους ευκαιρίες ομαλής επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά και από το ίδιο το Δημόσιο την αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρίας κατάλληλα καταρτισμένων υπαλλήλων, διατηρώντας ή/και ενισχύοντας το πελατειακό και κομματικό κράτος.

Οι εκπρόσωποι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δήλωσαν την διαχρονική στήριξή τους στο σώμα των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ και εξέφρασαν  την πεποίθησή τους ότι η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να λειτουργεί αξιοκρατικά στηρίζοντας και αξιοποιώντας έμψυχο δυναμικό που έχει εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό, όπως οι απόφοιτοι/ες. Επισήμαναν ότι κατά την κυβερνητική θητεία του κόμματος, ενισχύθηκε η θέση των αποφοίτων στη διοικητική ιεραρχία, με την ψήφιση νόμων, όπως αυτού για το Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή σημαντικού αριθμού αποφοίτων σε θέσεις ευθύνης. Επίσης, δήλωσαν ότι είναι προκλητική η πρόκριση στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαθέτουν την αναγκαία εμπειρία στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, έναντι των αποφοίτων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί/εξειδικευτεί για την κάλυψη των θέσεων αυτών (κοινωνικής διοίκησης, διοίκησης υπηρεσιών υγείας, ψηφιακή πολιτική, περιφερειακή διοίκηση κτλ). Τέλος, δεσμεύτηκαν για την κατάργηση της πολιτικής προσλήψεων στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα στον ΕΦΚΑ, της τοποθέτησης μετακλητών σε θέσεις ευθύνης της διοικητικής ιεραρχίας, ενώ υπερασπίστηκαν για ακόμα μια φορά την υιοθέτηση ενός αξιοκρατικού και αντικειμενικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων.

Δ) Τηλεργασία

Συζητήθηκαν οι αδυναμίες εφαρμογής του μέτρου δυνατότητας παροχής τηλεργασίας στο Δημόσιο, και τονίσθηκαν εκ μέρους μας, οι αδυναμίες του πλαισίου, το οποίο δίνει έμφαση στη μορφή και όχι στο περιεχόμενο που θα έπρεπε να διέπει μια τέτοια μεταρρύθμιση. Επιπλέον, επισημάναμε ότι παρόλο που έχει ψηφισθεί ο νόμος και έχει εκδοθεί η αντίστοιχη ΚΥΑ,, καθυστερεί στην πράξη η εφαρμογή του μέτρου εξαιτίας μεταξύ άλλων της πολύπλοκης διαδικασίας και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται.

Τα στελέχη του  ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, δήλωσαν τη στήριξή τους στο θεσμό της τηλεργασίας επισημαίνοντας την ανάγκη για την υιοθέτηση ενός σύγχρονου, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου πλαισίου, το οποίο θα διευκολυνθεί ουσιαστικά την εφαρμογή του μέτρου για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων χωρίς περιορισμούς και εξαιρέσεις. Επιπλέον, υπενθύμισαν  τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπήρξαν στην έκδοση πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας, καθώς και τις σχετικές επερωτήσεις που κατέθεσε το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Ε) Εξωτερικές Αναθέσεις σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Το ΔΣ διατύπωσε την έντονη αντίθεσή του στην παγιωμένη πλέον πρακτική   εξωτερικών αναθέσεων σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, για δράσεις οι οποίες κάλλιστα μπορούν να καλυφθούν από τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη του Δημοσίου. Επισημάναμε δε, ότι η πρακτική αυτή, πέραν της απαξίωσης του στελεχιακού δυναμικού και των αποφοίτων, οδηγεί σε εκτόξευση κόστους του παρεχόμενου έργου και σε κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος με αδιαφανή τρόπο.

Οι εκπρόσωποι του  ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συμφώνησαν με την θέση του ΔΣ και καυτηρίασαν την πρακτική των απευθείας αναθέσεων (κόστος 9δις την τελευταία τετραετία). Ως εργαλείο αντιμετώπισης τέτοιων πρακτικών,  εξετάζεται η ίδρυση και λειτουργία φορέων και θεσμών κατά το πρότυπο της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης η οποία θα έχει ως σκοπό την εκπόνηση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων της δημόσιας διοίκησης.

ΣΤ) Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Το ΔΣ εξέφρασε τον προβληματισμό του τόσο για τον σχεδιασμό του νέου τρόπου προσλήψεων, όσο και για την διεξαγωγή του πρόσφατου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, καθώς και για τις καταγγελίες που διατυπωθήκαν για το αδιάβλητο του διαγωνισμού.

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους σχετικά με τα όσα έχουν καταγγελθεί σχετικά με τη διεξαγωγή του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού επισημαίνοντας ότι παρακολουθούν στενά το θέμα που έχει προκύψει. Επιπλέον, δήλωσαν τις αντιρρήσεις τους όσον αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο προσλήψεων, δίνοντας έμφαση σε τρωτά σημεία του σχεδιασμού, όπως για παράδειγμα ότι καθώς ο διαγωνισμός δεν αφορά την πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων, πρόκειται εν τοις πράγμασι για διαγωνισμό κατάταξης και όχι προσλήψεων, ο οποίος ενέχει μεταξύ άλλων τον κίνδυνο δημιουργίας μιας νέας σειράς «επιτυχόντων ομήρων». Επίσης, σημείωσαν ότι  αυτό  συνεπάγεται  πως δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας εισέρχονται σε μια εξαιρετικά επίπονη και κοστοβόρα διαδικασία, χωρίς να γνωρίζουν για τι ακριβώς διαγωνίζονται και χωρίς να υπάρχει ουδεμία διασφάλιση ότι ακόμη και αν επιτύχουν στο διαγωνισμό, θα ακολουθήσει ο διορισμός τους. Τέλος, επισήμαναν την αστοχία στην επιλογή ενιαίων ερωτήσεων για όλους τους υποψηφίους, (είτε πρόκειται για παράδειγμα για διοικητικούς, νομικούς, μηχανικούς κτλ), δημιουργεί αφενός συνθήκες άνισης μεταχείρισης, αλλά κυρίως δεν διασφαλίζει την καταλληλόλητα και την τεχνική επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού για τις αντίστοιχες θέσεις.

 

Κλείνοντας, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δήλωσαν ότι θεωρούν αυτονόητη την ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης θεσμών που προωθούν την αξιοκρατία  στο δημόσιο. Εξέφρασαν για άλλη μια φορά τη διαχρονική στήριξη του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για την ομαλή λειτουργία της Σχολής, αλλά και πολιτικής βούλησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα στελέχη που εκπαιδεύει θα αξιοποιηθούν πλήρως και καταλλήλως από την Ελληνική Πολιτεία.

Το ΔΣ της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)