Ενημέρωση για τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΑΠ με εκπροσώπους του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης πραγματοποίησε την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, συνάντηση με την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), κυρία Παρασκευή Δραμαλιώτη, τον Αντιπρόεδρο του ΕΚΔΔΑ κ. Βασίλη Εξαρχο, τον Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκηση (ΕΣΔΔΑ), κ. Βασίλη Γκατζάρα και τον Αναπληρωτή Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ, κ. Δημήτρη Γιουτίκα.

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ, εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Σπανουδάκης, η Γενική Γραμματέας κ.Μαρία Παπαδημητράκη, ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Κώστας Τρακόσας, ο Ταμίας κ. Γιώργος Τσιάντας, ο Αναπληρωτής Ταμίας κ. Πάνος Τζανετόπουλος και ο Αναπληρωτής Ειδικός Γραμματέας κ. Αντώνης Σακελλάρης.

Η ημερήσια διατάξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

  1. Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ζήτησε τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ένωσης στο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ. Όπως σημείωσε το ΔΣ, η εκπροσώπηση της ΕΝΑΠ στο Επιστημονικό Συμβούλιο θα είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς η Ένωση, με τον επιστημονικό της χαρακτήρα, θα μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία του έργου του Συμβούλιου. Επιπρόσθετα, καθώς το έργο του Συμβουλίου αφορά το έργο της ΕΣΔΔΑ, η ΕΝΑΠ θα μπορούσε να συμβάλλει με ιδέες και ουσιαστικές προτάσεις αναφορικά με το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής. Στο πλαίσιο αυτό, παραδόθηκε στους εκπροσώπους του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ σχετικό υπόμνημα και η πρότασή μας αντιμετωπίστηκε θετικά. (επισυνάπτεται).
  2. Ζητήθηκαν διευκρινίσεις και συζητήθηκαν ορισμένες επισημάνσεις της ΕΝΑΠ επί της πρότασης αναμόρφωσης του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο θέμα της εξέτασης της ξένης γλώσσας, όπου ζητήθηκε τα κείμενα να είναι εστιασμένα πάνω σε ζητήματα Δημόσιας Διοίκησης, ευρωπαϊκών υποθέσεων, οικονομικών ή νομικών θεμάτων ώστε να είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές απαιτήσεις του διαγωνισμού. Διευκρινίστηκε ότι δεν θα απαιτείται τίτλος γλωσσομάθειας για τη συμμετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Η Διοίκηση του ΕΚΔΔΑ ενημέρωσε την ΕΝΑΠ ότι μελετάται η αλλαγή των συντελεστών βαρύτητας μεταξύ των δύο σταδίων καθώς και το ότι επιδιώκεται η δημιουργία ξεχωριστού φακέλου προς εξέταση για τους τις/τις υποψηφίους/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στο τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και για όσους επιθυμούν να εισαχθούν στο τμήμα των ΟΕΥ, όπου θα απαιτείται η εξέταση στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Προτάθηκε από την ΕΝΑΠ-ΕΣΔΔΑ να δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να εξετάζονται σε περισσότερους από έναν φάκελο εφόσον επιθυμούν να εισαχθούν σε τμήματα ειδίκευσης που απαιτούν εξέταση σε ειδικό φάκελο. Η ΕΝΑΠ υπογράμμισε τη διαφωνία της για την εισαγωγή των αλλαγών στον εισαγωγικό διαγωνισμό με τροπολογία, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση.
  3. Αναφορικά με το ζήτημα της χρηματοδότησης της ΕΣΔΔΑ, οι εκπρόσωποι της Σχολής και του Κέντρου διευκρίνισαν ότι έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση ΕΚΔΔΑ και ΕΣΔΔΑ, ύψους 11,3 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ μέχρι τις 31/12/2023. Το ΔΣ τόνισε την ανάγκη διασφάλισης της χρηματοδότησης και κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και παρέδωσε στη Διοίκηση του ΕΚΔΔΑ υπόμνημα για τον τρόπο και τη μέθοδο χρηματοδότησης της ΕΣΔΔΑ, όπως το επεξεργάστηκε η σχετική ομάδα εργασίας της ΕΝΑΠ (επισυνάπτεται). Οι εκπρόσωποι του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ διαβεβαίωσαν ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις μέσω του αρμόδιου ΥΠΕΣ για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.
  4. Ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης του κλάδου διυπουργικών στελεχών (άρθρο 104, του Ν. 4622/2019). Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ ρωτήθηκαν ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Νόμου, τον τρόπο και τη μέθοδο επιλογής όσων θα στελεχώσουν τον κλάδο και, τέλος, την υπηρεσιακή εξέλιξη στον κλάδο. Η ΕΝΑΠ ενημερώθηκε ότι η ενεργοποίηση των συγκεκριμένων διατάξεων είναι στις προτεραιότητες του ΥΠΕΣ, το οποίο σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ δρομολογεί την όσο το δυνατό ταχύτερη υλοποίηση του Νόμου. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τη συσχέτιση της ΕΣΔΔΑ με τον επιτελικό κλάδο και τον τρόπο εισαγωγής των Αποφοίτων σε συσχέτιση με το αντίστοιχο Σεμινάριο του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ. Η Διοίκηση του ΕΚΔΔΑ αναμένει τις αναλυτικές προτάσεις της ΕΝΑΠ.
  5. Αναλυτική συζήτηση έγινε για την κατοχύρωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ. Συμφωνήθηκε να γίνει από κοινού προσπάθεια με το ΕΚΔΔΑ και την ΕΣΔΔΑ να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να αποτυπωθεί νομικά η κατοχύρωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των αποφοίτων, ειδικά σε διαδικασίες όπως η επιλογή προϊσταμένων ή οι μετατάξεις, όπου ζητείται σχετική πιστοποίηση.
  6. Τέλος, συζητήθηκε η πορεία προς το Συνέδριο των Αποφοίτων, το οποίο θα διεξαχθεί στις 15&16 Ιουλίου 2021.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)