Ενημέρωση για τη συνάντηση αντιπροσωπίας του ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ με τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη» κ. Κώστα Ζαχαριάδη.

Την Παρασκευή 22/09/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπίας του ΔΣ της ΕΝΑΠ – ΕΣΔΔΑ κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, με τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων με την «Ανοιχτή Πόλη» κ. Κώστα Ζαχαριάδη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παραβρέθηκαν εκτός άλλων και οι απόφοιτοι κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης, επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Κ. Ζαχαριάδη, καθώς και ο κ. Κώστας Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και υποψήφιος με το συνδυασμό «Ανοιχτή Πόλη», συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν γενικότερα την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ειδικότερα το Δήμο της Αθήνας και ζητήθηκε η αρωγή της ΕΝΑΠ, στη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων.
Επιγραμματικά η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως γύρω από:
– Τον κυβερνητικό σχεδιασμό για μετεγκατάσταση της πλειονότητας των Υπουργείων στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ:
Ως Ένωση Αποφοίτων αναφέραμε την πάγια θέση μας, ότι το κτηριακό απόθεμα στο κέντρο της Αθήνας και ειδικά αυτό στο οποίο στεγάζεται η πλειονότητα των Δημοσίων Υπηρεσιών, χρήζει αναβάθμισης. Ωστόσο, εκφράσαμε τον προβληματισμό μας σχετικά με τη μετεγκατάσταση στο χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, αφού αφενός κάτι τέτοιο προτείνεται χωρίς γενικό σχεδιασμό (κυκλοφοριακή μελέτη, προσβασιμότητα κτλ) αλλά και ανατρέπει τον προγραμματισμό για την πλειονότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Σχετική αναφορά με τις θέσεις της Ένωσης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://enap.gr/epistoli-gia-ti-metastegasi-ypoyrgeion-kai-organismon-stin-pyrkal/

Από την πλευρά του ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε ότι το κέντρο της Αθήνας έχει δομηθεί γύρω από το Διοικητικό Κέντρο της πόλης, και υπό αυτό το πρίσμα ήταν επιφυλακτικός σχετικά με την προτεινόμενη μετακίνηση των Δημοσίων Υπηρεσιών στο χώρο της ΠΥΡΚΑΛ. Εξέφρασε την ανησυχία του για περιοχές που θα ερημώσουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από αυτό (π.χ. υποβάθμιση περιοχών, αύξηση εγκληματικότητας κτλ) ενώ αναφέρθηκε στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό της πόλης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί με τα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, επισήμανε τον κίνδυνο το κέντρο της πόλης από διοικητικό και πολιτισμικό να μετασχηματιστεί ακολουθώντας ένα άναρχο τουριστικό μοντέλο. Τέλος, ο υποψήφιος Δήμαρχος αναφέρθηκε στην πρότασή του για τη μετατροπή του Δήμου της Αθήνας σε Μητροπολιτικό Δήμο, όπου θα δίνεται η δυνατότητα από τη θέση του συντονιστή, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους του ολιστικού σχεδιασμού.

– Την αξιοποίηση των Αποφοίτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Δήμο Αθηναίων:
Από την πλευρά του Δ.Σ. τέθηκε το ζήτημα της Αξιοποίησης των Αποφοίτων σε θέσεις ευθύνης στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικά αλλά και στον μεγαλύτερο Δήμο της χώρας γενικότερα. Επισημάνθηκε ότι στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών, όπου οι συνάδελφοι καταρτίζονται κατάλληλα για τη στελέχωση των σχετικών υπηρεσιών, με έμφαση μεταξύ άλλων στην κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων, τα οποία και αποτελούν μοχλό ανάπτυξης των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο σημείο αυτό στηλιτεύθηκε η γενικευμένη πολιτική απαξίωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων γενικότερα αλλά και των Αποφοίτων ειδικότερα, με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και Συμβάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες (κυρίως για συμβουλευτικές υπηρεσίες) με αδιαφανείς διαδικασίες και δυσανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες κόστος. Τέλος ως Δ.Σ. αναφερθήκαμε στον τρόπο ανάδειξης σε θέσεις ευθύνης και επαναλάβαμε την πάγια θέση μας για αξιοκρατικές τοποθετήσεις βάση κρίσεων.

Ο κ. Ζαχαριάδης, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του τόσο στο έμψυχο δυναμικό του Δήμου όσο και στους Αποφοίτους της Σχολής. Επισήμανε ότι ως θέση αρχής, είναι υπέρ της μέγιστης αξιοποίησης των έμπειρων και κατάλληλα καταρτισμένων υπαλλήλων, ενώ παράλληλα στηλίτευσε την πρακτική των απευθείας αναθέσεων για συμβάσεις και έργα, πρακτική η οποία δεν ενισχύει τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα, ειδικά στον τομέα της Αυτοδιοίκησης. Τέλος, αναφέρθηκε ότι η τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης με αξιοκρατικά κριτήρια και όχι βάση πελατειακών σχέσεων, ενισχύει την διοικητική ικανότητα και την αποτελεσματικότητα του Δήμου.

 

Το ΔΣ της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Πρόσφατες δημοσιεύσεις


Αρχείο ανά μήνα

Θεματικές – Κατηγορίες

Ετικέτες (tags)